Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2014

cariex
pustka, której nie da się załatać..
cariex
Nie do wiary, jak łatwo zgubić sens.
— Coma - Nie wierzę skurwysynom

January 07 2014

cariex
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromparrotsbeak parrotsbeak
cariex
6902 7d6a
Reposted fromdontbemad dontbemad
cariex
6578 691c 500
Reposted fromparafina parafina
cariex
(...) kobieta jest naprawdę wolna dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic

January 03 2014

cariex
Bo to co prawdziwe, przetrwa nawet kilometry rozłąki.
— W.M
Reposted frompassionative passionative via100suns 100suns
cariex
6846 e527
Reposted fromte-quiero te-quiero viadepresja depresja
cariex
Odkładanie wszystkiego na później jest jedną z moich specjalności, jest umiejętnością, którą doprowadziłem do perfekcji wraz z wiekiem.
— Haruki Murakami
Reposted fromconfusion confusion viadepresja depresja
cariex
biedna jesteś,
Ciebie trzeba przytulić i pokochać,
a nie bzykać
— życie
Reposted fromlynka lynka viadepresja depresja
cariex
Ja wtedy myślałam, że coś.
A on nic.
— takie moje szczęście
Reposted fromdepresja depresja
cariex
chyba myliłam czułość z miłością
— agnieszka osiecka o związku z markiem hłasko
Reposted frometa eta viadepresja depresja
cariex
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, ale to trafiło.
Reposted fromhollowinmenow hollowinmenow viadepresja depresja
cariex
7569 55e8
Reposted fromtudu tudu viadepresja depresja
cariex
8758 7665 500
cariex
Ona nie jest typem dziewczyny, która lubi opowiadać światu o tym jak się czuje.
— Garbage
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viadepresja depresja
cariex
4301 9193
Reposted frompinka pinka viadepresja depresja
cariex
Co się dzieje, kiedy nadzieja już umrze?
Reposted fromdepresja depresja
cariex
5236 36c1 500
Reposted frombeproud beproud viadepresja depresja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl